Sharpmind växer och blir Inly.

Genom en sammanslagning blir vi nu fyra talangfulla personer med stor erfarenhet av digitala lösningar. Sharpmind och dess kunder övergår därmed i det nystartade ägarledda bolaget Inly Technology AB.

Gå vidare till inly.se

Uppdrag Park Lane

via Stebla Group

Park Lane

Komplett app- och gästsystem för Göteborgs klassiska nattklubb Park Lane

I samarbete med vår partnerbyrå Stebla Group, som tillhandahöll design och projektledning, utvecklade vi en lösning för nattklubben Park Lane för att underlätta hantering av deras gästlistor samt öppna upp en ny marknadsföringskanal i form av riktade push-notifikationer till återkommande nattklubbsgäster.

Lösningen består av tre distinkta delar; en app för nattklubbens gäster, en app för entrévakter och annan personal, samt en intern webblösning för administration. Apparna utvecklades i hybridteknik för både Android och iOS. I gäst-appen marknadsförs kommande evenemang och gästen har bl.a möjlighet att boka drinkbord samt ansöka om gästlista till evenemangen.

app.parklaneclub.se

I samarbete med

Stebla Group

Utförda tjänster

Apputveckling

Webbutveckling