Skicka ett mail till hej@sharpmind.se eller hör av dig i formuläret nedan

Spara pengar i solceller

FÖR ATT HANTERA DEN STORA EFTERFRÅGAN

ETC Elproduktion har gjort en stor satsning i solcellsparker och erbjuder därmed ett grönare sparande för att utveckla dessa. För att kunna hantera den mängd data som skall samlas in vid ett sparande var ETC i behov av ett automatiserat system. Funktioner så som att samla in uppgifter, ränteberäkningar, årsavslut och generera filer av den insamlade datan i särskilda datastrukturer för att redovisa materialet till Skatteverket var nödvändigt för att kunna hantera den stora mängden av data.

FÖR ATT LÖSA PROBLEMET

Som lösning till problemet utvecklades en webbapplikation efter ETC:s önskemål. Två fristående system utvecklades, vilka kommunicerar med varandra: en publik webbplats samt ett internt administrationssystem. Webbplatsen togs fram för att samla in information från eventuella sparare med hjälp av ett formulär för privatpersoner och ett för företag. Gränssnittet anpassades efter ETCs grafiska profil för att ge deras besökare en familjär miljö.

Administrationssystemet utvecklades för att hantera kunduppgifter. Här kan bland annat kundernas uppgifter redigeras och uppdateras, insättningar och utsättningar kan utföras, och kontrollbesked kan skrivas ut. Systemet utför även årsavslut och räknar ut de räntor som sedan ska betalas ut. Redovisning av personernas vinster till Skatteverket sker också via systemet genom genererade filer med personernas uppgifter, enligt Skatteverkets särskilda datastrukturer.

Nästa uppdrag: Chalmers Kårkort

Har du en skarp idé?

Låt oss ta ett kostnadsfritt inledande möte där vi tar reda på hur våra kvalitativa app- och webblösningar kan hjälpa er uppnå era affärsmål. Vi arbetar med företag i hela Sverige och tar alltid de extra steg som krävs för att våra kunder ska lyckas i dagens digitala landskap.

Kontakta oss